http://hegnerpunktnu.mamutweb.com

SÅGBLAD + INFO

Nedan presenteras vårt bassortiment av sågblad av 130 mm längd med släta ändar (ej stift).
Urvalet är ett resultat av åratals tester och erfarenheter av oss själva och våra kunder.
Kvalitét har genomgående prioriterats före pris. I det långa loppet blir det den mest ekonomiska lösningen för kunden.
Några blad av 160 mm längd finnes även. OBS. Ange alltid detta vid order då vi annars utgår från normala 130 mm.

 

 

OBS - att det alltid går att beställa småposter ( t.ex 36 st) utan avgifter och andra pålagor.

PEBECO Användes för trä & mjuka metaller (även för vanlig stålplåt -3 mm), termoplaster, ben, gips etc. Lämpligt upp till ca 35 mm trä. De finare grov-lekarna (låga nr) 1 & 3 till ca 10 mm. Nr 5 & 6 är ganska snabba blad som vänder lätt. Mycket hög materialkvalitet.

TRÄ SPECIAL Trä special användes med fördel i björk och liknande täta träslag där Pebeco tenderar att bränna i tvära svängar. Bladet är något lättare att styra med än motsvarande Pebeco. Nr 10 & 12 klarar grövre trä än Pebeco.

TRÄ SPECIAL DT  Liknande typ Trä Special men med tänderna grupperade två & två (dubbeltand). Ger normalt mindre urslag på undersidan av arbetsstycket.

MARKETERI  Ersätter tidigare typ Gottfried. För sågning av grövre trä 25-40 mm. Rätt blad för kartongstansar. För termoplaster som tenderar att smälta, trots kylmedel. Kan även användas vid skärning av aluminiumprofiler. Härdat/skränkt.

SPIRAL Tvinnat sågblad för sågning i alla riktningar. Ger ett bredare sågspår än motsvarande nummer Pebeco. Bladändarna kan behöva rätas något med plattång före montering. Svårare att styra med än Pebeco/Trä Special-följer gärna fiberriktningen. Mindre fint snitt i trä. Egentligen avsett för gips.

GOLDSCHNECKE  För hårda och/eller grövre metaller. Finare grovlekar användes företrädesvis vid guld eller silverarbeten. Nr 1 kan användas vid skärning i tunna träfanermaterial för att erhålla extra fina snitt med ren baksida. Nr 5 användes med fördel till kretskort i glasfiber.

GOLDSCHNECKE 5 SPECIAL Fintandat blad av typ ovan men med den något segare Pebeco-kvaliteten. För tryckplåtar i aluminium eller andra svåra skärningar då vanliga Golds är lite för skört. T.ex för den som är lite ovan.

SNABB/R och RETUR Specialiserade sågblad för produktionssågning i fint till medelgrovt trä. Sågbladen har de nedersta tänderna motställda för att motverka urslag i spröda träslag. SNABB/R är dessutom glestandat för att uppnå en högre skärhastighet. Dessa blad fungerar bäst på Multicut-2/-2S/-2SE eller större.

BLADKARTA TYP 1 Bladkarta med tonvikt på sågblad för träsågning. Innehåller 94 blad- 12 st av vardera Trä Special 1,3,5,8,10,12 & 10 st Marketeri samt 12 st Pebeco 3 för finare metall/plastsågning.

BLADKARTA TYP 2 Bladkarta av liknande typ som levereras med sågarna, men med utökat sortiment för trä. Innehåller 90 blad- 12 st av vardera Pebeco 1,5,6,9 och 12 st av vardera Goldschnecke 1,5,9 samt 6 st Marketeri.

BLADKARTA TYP 3 Bladkarta med 12 st blad av vardera Reverse 3,5,7,9 samt Speed/R 7,9 totalt 60 blad.

 

LAGERFÖRDA GROVLEKAR

PEBECO 1, 3, 5, 6, (8), 9, (12) finns även 0 och 2/0
TRÄ SPECIAL 1, 3, 5, 8, 10, 12 finns även 0 och 2/0
TRÄ SPECIAL DT 1, 3, 5, 8, 10  
MARKETERI 130mm x2,5x0,44 samt 4,0x0,8
SPIRAL (1), (2), 3, 8

 

GOLDSCHNECKE

1, 5, 9, 12              finns även 4/0 & 8/0
RETUR 3, 5, 7, 9, 12  
SNABB/R 3, 7, 9,12  

 

SÅGBLAD gross=144 st 1/4 gross=36 st