http://hegnerpunktnu.mamutweb.com

SCHEPPACH MASKINPROGRAM

Här kommer vi att presentera Scheppachs maskinprogram efterhand som vi får fram aktuellt material. Vi talar här om rikt & planhyvlar, bandsågar, spånsugar, cirkelsågar, byggsågar och kombimaskiner.

   BASATO 3

En utomordentligt prisvärd bandsåg med variabel hastighet på bladet.

  • Bord 548x400 mm ställbart i gering -17 till + 45 grader
  • Bandhjul 315 mm
  • Såghöjd/siddjup 160/306 mm
  • Suganslutning 100 mm
  • Vikt ca 69 kg

 

  TS 2000

Bordscirkelsåg monterad på underställ som liksom justerbordet är Xtratillbehör.Såghöjd  ställbar 0-62 mm. Tiltbar klinga 0-45 grader.

SPÅNSUG HA 2600

med den utr.som medlevereras som standard.

Större filteryta, högre prestanda, mera luft.
Det är möjligt att öka filtreringskapaciteten hos ha 2600 genom att förse den med en filterpatron, som är tillgänglig som tillbehör. Detta lättrengjorda filter avskiljer även de minsta partiklarna och ökar filtreringskapaciteten tack vare den ökade filterytan.